امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی جهانی، نیاز کشورمان در کلیه زمینه های خدمات مهندسی گسترش یافته و بخصوص این نیاز در زمینه های عمرانی محسوس تر می باشد.

به جهت موقعیت خاص ایران به جهت مسایل اقلیمی و جغرافیایی و بکر بودن از لحاظ پروژه های عمرانی در بخش مسکن و شهرسازی راه و باند و نیز پروژه های صنعتی و ساختمانی، سد سازی، معادن خطوط انتقال نیرو، تفکیک و تسطیح اراضی، محاسبات احجام، پروفیل طولی و عرضی و…

در چند سال اخیر حضور متخصصان، افراد و شرکتهای علاقه مند به آبادانی و نوسازی گسترش چشمگیری داشته است، که زیر بنای هر کشور تعلیم و تربیت صحیح نیروی متخصص و متعهد در هر زمینه ای می باشد.شرکت مهندسین محور آرا کویر در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۷ در محل اداره ثبت شرکت های یزد به شماره ۱۳۴۲۴ ثبت گردیده است.

هدف از تاسیس این شرکت تامین بخشی از نیاز مبرم بخش عمرانی کشور جهت دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در زمینه مشاوره ؛ اجرای عملیات معدنی و نقشه برداری شامل مکان یابی دقیق، تهیه نقشه های توپوگرافی و پلانیمتری، تهیه نقشه های زمین شناسی، مقاطع، کاداستر شهری و غیر شهری، خط سیر و طراحی و مدیریت بانکهای اطلاعاتی جغرافیایی و نیز دستیابی به اطلاعات جدید از تکنولوژی روز دنیا و انتقال دانش آموزی به کشور و تربیت نیروی متخصص در این زمینه می باشد.