یزد،شهرک دانشگاه،میدان فرهنگ(نعل اسبی)

مجتمع تجاری فراز ، واحد 4

نمایشگاه علوم زمین ۹۶

سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ..

محل برگزاری : تهران ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدن

اسفندماه سال ۱۳۹۶ .