یزد،شهرک دانشگاه،میدان فرهنگ(نعل اسبی)

مجتمع تجاری فراز ، واحد 4

تیم ما

ابوالفضل فرمان

کارشناس نقشه برداری با بیش از ۱۰ سال سابقه کار

محمود ملا

کارشناس نقشه برداری با بیش از ۱۰ سال سابقه کار

مهران مصطفائی

کارشناس نقشه برداری با ۱۷ سال سابقه کار

مهناز چمنی

کارشناس ارشد کارتوگرافی با ۸ سال سابقه کار

آرزو رضایتی

کارشناس معماری با ۳ سال سابقه کار

محمد مهدی ملک پور

کارشناس ارشد عمران با ۲ سال سابقه کار