تیم ما

a-farman

ابوالفضل فرمان

مدیرعامل و رئيس هيئت مديره

کارشناس نقشه برداری با بیش از ۱۰ سال سابقه کار

m-molla

محمود ملا

مدیریت پروژه ها

کارشناس نقشه برداری با بیش از ۱۰ سال سابقه کار

Screenshot (97)

مهران مصطفائی

سرپرست اکیپ نقشه برداری

کارشناس نقشه برداری با ۱۷ سال سابقه کار

Screenshot (89)

مهناز چمنی

مدیریت کارتوگرافی

کارشناس ارشد کارتوگرافی با ۸ سال سابقه کار

Screenshot (87)

آرزو رضایتی

مدیریت اداری شعبه مرکزی (یزد ) ، کارتوگراف

کارشناس معماری با 4 سال سابقه کار

Screenshot (88)

فاطمه فرمان

کارتوگراف

کارشناس نرم افزار با یکسال سابقه کار

Screenshot (90)

فاطمه قدیمی

مدیریت اداری شعبه اراک

کارشناس ارشد معدن با 2 سال سابقه کار

Screenshot (91)

امیر رضایتی

کارپرداز

کارشناس عمران با یک سال سابقه کار

Screenshot (92)

سعید جعفری دوپلانی

نقشه بردار

کارشناس نقشه بردار با دو سال سابقه کار

Screenshot (93)

محمد یاراحمدی

نقشه بردار

کارشناس نقشه برداری با یک سال سابقه کار