خط انتقال برق ابرکوه

 تعیین مسیر انتقال برق شهرستان ابرکوه 

عنوان پروژه : نقشه برداری خط انتقال برق با استفاده از پهپاد

موقعیت پروژه : استان یزد _ شهرستان ابرکوه

تشریح پروژه : تعیین مسیر انتقال برق از شهرستان ابرکوه به یکی از معادن اطراف