شهرهای زیارتعلی و بیکا

نقشه برداری شهرهای زیارتعلی و بیکا 

عنوان پروژه : نقشه برداری شهر های زیارتعلی و بیکا

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

موقعیت پروژه : استان هرمزگان

تشریح پروژه : تهیه نقشه مسطحاتی با مقیاس ۱/۱۰۰۰ از محل شهرهای زیارتعلی و بیکا با استفاده از پهپاد 

مساحت پروژه : ۱۴۰۰هکتار 

 

 شهر زیارتعلی

 

 

شهر بیکا