معدن خاک صنعتی زاجات

نقشه برداری معدن خاک صنعتی زاجات

عنوان پروژه : نقشه برداری معدن خاک صنعتی زاجات

کارفرما : شرکت زرین پودر نوین کسری

موقعیت پروژه : استان یزد – شهرستان اردکان

تشریح پروژه : تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱/۵۰۰ و خطوط تراز ۲۵ سانتی متر با استفاده از پهپاد از محل معدن زاجات

مساحت پروژه: ۵۵۰ هکتار

نقشه قسمتی از معدن خاک صنعتی زاجات

 

قسمتی از محل معدن خاک صنعتی زاجات