معدن عباس آباد محلات

نقشه برداری معدن عباس آباد محلات

 

عنوان پروژه : نقشه برداری معدن تراورتن عباس آباد محلات 

کارفرما : سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی

موقعیت پروژه : استان مرکزی ــ شهرستان محلات 

تشریح پروژه : تهیه نقشه توپوگرافی ۱/۵۰۰ از محل معدن تراورتن عباس آباد محلات با استفاده از پهپاد 

مساحت پروژه : ۴۰۰ هکتار 

 

نقشه از محل معدن تراورتن عباس آباد