معدن چادرملو

نقشه برداری معدن  چادرملو

عنوان پروژه : نقشه برداری معدن سنگ آهن چادرملو

کارفرما : سازمان صنعت و معدن و تجارت استان یزد

موقعیت پروژه : استان یزد _ شهرستان اردکان

تشریح پروژه : تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱/۵۰۰ از محل معدن سنگ آهن چادرملو  با استفاده از پهپاد 

مساحت پروژه : ۳۰۰هکتار 

 

نقشه از محل معدن سنگ آهن چادرملو